ศิริเรืองอำไพ


LANGUAGE EN TH
 

รางวัลและใบประกาศ


GMP กระทรวงสาธารณสุข

2543

GMP กระทรวงสาธารณสุข
HALAL โดยสำนักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย

2552

HALAL โดยสำนักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย
Good Manufacturing Practice (GMP) Codex โดย กรมวิชาการเกษตร

2555

Good Manufacturing Practice (GMP) Codex โดย กรมวิชาการเกษตร
     
ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

2555

ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลบริษัทที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ดีเด่น โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

2555

รางวัลบริษัทที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ดีเด่น โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
พัฒนาการโลจิสติกส์ดีเด่น โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

2556

พัฒนาการโลจิสติกส์ดีเด่น โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
     
ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

2559

GMP Codex โดย SGS
ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

2559

HACCP Codex โดย SGS
ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

2559

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น แผนงาน: การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน โดย สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
     
ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

2559

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น แผนงาน: การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐานสากล โดย สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   

© Siriruang Ampai Company Limited

8, หมู่ 6, ต.ตลาดขวัญ, อ.ดอยสะเก็ด, จ.เชียงใหม่ 50220
Tel: 053-484552, 052-004393, Fax: 053-484553, 052-004393
Email: admin@siriruangampai.com, Website: siriruangampai.com
 
Facebook: Siriruang Ampai
Instagram: Siriruang Ampai
twitter Twitter: Siriruang Ampai