ศิริเรืองอำไพ


LANGUAGE EN TH
 

ประวัติความเป็นมา

          บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเรืองอำไพ ภายใต้การบริหารงานของคุณอำไพ ศิริอนันต์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องเทศ ประเภทเครื่องปรุงและสมุนไพรอบแห้ง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่อง คุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เครื่องเทศ
          เราคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีเพื่อใช้ในการผลิต มีระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบ ทุกขั้นตอนการผลิต และนอกจากนี้ เรามีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนกระทั่งในปี 2556 ได้แปรสภาพกิจการจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไป เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

Where to buy:

Makro, Rimping ทุกสาขา และร้านค้าทั่วไป

© Siriruang Ampai Company Limited

8, หมู่ 6, ต.ตลาดขวัญ, อ.ดอยสะเก็ด, จ.เชียงใหม่ 50220
Tel: 053-484552, 052-004393, Fax: 053-484553, 052-004393
Email: admin@siriruangampai.com, Website: siriruangampai.com
 
Facebook: Siriruang Ampai
Instagram: Siriruang Ampai
twitter Twitter: Siriruang Ampai