ศิริเรืองอำไพ


LANGUAGE EN TH
 

Rewards & Certificates


GMP กระทรวงสาธารณสุข

2000

Good Manufacturing Practice (GMP) by Ministry of Public Health
HALAL โดยสำนักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย

2009

HALAL by The Central Islamic Committee of Thailand
Good Manufacturing Practice (GMP) Codex โดย กรมวิชาการเกษตร

2012

Good Manufacturing Practice (GMP) Codex by Department of Agriculture
     
ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

2012

The Food and Drug Administration (FDA) , Ministry of Public Health
รางวัลบริษัทที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ดีเด่น โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

2012

“Good Logistics Practice Development Award 2012” by Department of Primary Industries and Mines, Ministry of Industry
พัฒนาการโลจิสติกส์ดีเด่น โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

2013

“Good Logistics Practice Development Award 2013” by Department of Primary Industries and Mines, Ministry of Industry
     
ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

2016

GMP Codex by SGS
ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

2016

HACCP Codex by SGS
ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

2016

"Outstanding Enterprise Award" in Work Improvement and Development by Office of Permanent Secretary Ministry of Industry
     
ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

2016

"Outstanding Enterprise Award" in Product International Standard Improvement  by Office of Permanent Secretary Ministry of Industry
   

© Siriruang Ampai Company Limited

8 Moo 6, Tambon Taladkwan, Doisaked District, Chiang Mai, Thailand 50220
Tel: 053-484552, 052-004393, Fax: 053-484553, 052-004393
Email: admin@siriruangampai.com, Website: siriruangampai.com
 
Facebook: Siriruang Ampai
Instagram: Siriruang Ampai
twitter Twitter: Siriruang Ampai