ศิริเรืองอำไพ


LANGUAGE EN TH
 

ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองฮอกไกโดและขยายช่องทางการตลาดสินค้าสู่สากล

5/9/2016
เมื่อวันที่ 31สิงหาคม-4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาทางบริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด ได้เดินทางไปเกาะฮอกไกโดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองฮอกไกโดและขยายช่องทางการตลาดสินค้า OTOP สู่สากล โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และวิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วที่นี่


คณะสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประสานงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท

30/6/2016
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด ได้รับเกียรติจากคุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณะสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประสานงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI"


ศิริเรืองอำไพในงาน THAIFEX - World of Food Asia 2016

25/5/2016
ทางบริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด ได้เดินทางไปร่วมจัดงานแสดงสินค้า THAIFEX 2016 World of Food Asia ที่ Impact Exhibition Center Hall เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา


กิจกรรม QCC 2016

20/4/2016
ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมอบรมการทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ หรือ QCC Activity ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่


ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์เจดีย์พระธาตุดังใจชัยสถาน

8/4/2016
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 ทางคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เดินขบวน พิธีสมโภชพระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตะธาตุ เพื่อบรรจุในองค์เจดีย์ พระธาตุดังใจชัยสถาน ณ วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย)


Page , 1 , 2 , 3

© Siriruang Ampai Company Limited

8, หมู่ 6, ต.ตลาดขวัญ, อ.ดอยสะเก็ด, จ.เชียงใหม่ 50220
Tel: 053-484552, 052-004393, Fax: 053-484553, 052-004393
Email: admin@siriruangampai.com, Website: siriruangampai.com
 
Facebook: Siriruang Ampai
Instagram: Siriruang Ampai
twitter Twitter: Siriruang Ampai