ศิริเรืองอำไพ


LANGUAGE EN TH
 

ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์การกุศล วันซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 10

10/2/2017
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม พร้อมกับส่งนางแบบกิตติมาศักดิ์เข้าร่วมเดินแบบแสดงแฟชั่นโชว์ "พัตราภรณ์มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา" เนื่องในงาน "วันซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด" ครั้งที่ 10


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมพะเยาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

11/1/2017
ทางบริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัดได้ให้การต้อนรับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมพะเยาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อทำกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่ายและศึกษาดูงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย


รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นจากโครงการ OPOAI 2016

12/12/2016
บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น แผนงาน: การปรับปรุงและพัฒนางาน และ แผนงาน: การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐานสากล ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2559 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม


กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดย สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

15/9/2016
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะสื่อมวลชน ที่ได้เดินทางมาทำกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เข้าเยี่ยมชม สัมภาษณ์ความคืบหน้าและติดตามผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)


ร่วมจัดแสดงสินค้าที่งาน SME Expo Spring Up Thailand 2016

12/9/2016
เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2559 บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน SME Expo Spring Up Thailand 2016 ณ ห้อง Chiang Mai Hall ศูนย์การค้า Central Plaza Chiang Mai Airport


Page , 1 , 2 , 3

© Siriruang Ampai Company Limited

8, หมู่ 6, ต.ตลาดขวัญ, อ.ดอยสะเก็ด, จ.เชียงใหม่ 50220
Tel: 053-484552, 052-004393, Fax: 053-484553, 052-004393
Email: admin@siriruangampai.com, Website: siriruangampai.com
 
Facebook: Siriruang Ampai
Instagram: Siriruang Ampai
twitter Twitter: Siriruang Ampai