ศิริเรืองอำไพ


LANGUAGE EN TH
 

ตรา กลิ่นเทส

ประเภท เครื่องเทศชนิดซอง

ผงกระเทียมพริกไทย 60 กรัม

ผงกระเทียมพริกไทย 60 กรัม

พริกไทยป่น 500 กรัม

พริกไทยป่น 500 กรัม

พริกไทยป่น 1000 กรัม

พริกไทยป่น 1000 กรัม

เม็ดผักชีป่น 80 กรัม

เม็ดผักชีป่น 80 กรัม

พริกไทยป่น 140 กรัม

พริกไทยป่น 140 กรัม

ขมิ้นผง 130 กรัม

ขมิ้นผง 130 กรัม

อบเชยป่น 120 กรัม

อบเชยป่น 120 กรัม

พริกป่นคั่ว 100 กรัม

พริกป่นคั่ว 100 กรัม

ยี่หร่าป่น 100 กรัม

ยี่หร่าป่น 100 กรัมPage , 1 , 2

© Siriruang Ampai Company Limited

8, หมู่ 6, ต.ตลาดขวัญ, อ.ดอยสะเก็ด, จ.เชียงใหม่ 50220
Tel: 053-484552, 052-004393, Fax: 053-484553, 052-004393
Email: admin@siriruangampai.com, Website: siriruangampai.com
 
Facebook: Siriruang Ampai
Instagram: Siriruang Ampai
twitter Twitter: Siriruang Ampai